Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

ZWROTY (odstąpienie od umowy)


Ile mam czasu na zwrot – odstąpienie od umowy?

Oferujemy 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Czas ten liczony jest od momentu odebrania paczki od przewoźnika, przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę.

Jak dokonać zwrotu - odstąpić od umowy?

Aby dokonać zwrotu (odstąpienia od umowy), prosimy o odesłanie produktu/ów, wraz z dokumentem zakupu ( paragon lub faktura VAT)  na Państwa koszt.
Prosimy o dołączenie do zwrotu formularza odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                               

 

 

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

 

……………………………………………………………………                                               ……………………………………………………………   
            (miejscowość, data)                                                                                (podpis)  

*niepotrzebne skreślićAby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Taka informacje prosimy kierować na adres email: biuro@xelkasklep.nazwa.pl

Prosimy pamiętać  o dołączeniu dokumentu zakupu (paragon lub faktura vat).
 

Zwracane produkty prosimy odesłać na adres:
IDOMIX Dominika Balicka-Zelek
ul. Radosna 24
59-220 Legnica
tel: 888 634 702

Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od momentu, w którym weszli Państwo w posiadanie produktu lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Jakie koszty i kiedy zostaną Państwu zwrócone?

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane konto w formularzu załączonym do zwracanego towaru. 
Powyższa procedura, w żaden sposób, nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE


1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
IDOMIX Dominika Balicka-Zelek

ul. Radosna 24, 59-220 Legnica

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".